Kamerabevakning

Vi erbjuder kundanpassade kamerasystem där vi tar hänsyn till verksamhetens behov, krav och önskemål från konstruktion och installation till driftsättning, test och drift. Beroende på syftet vad övervakningen skall användas till så föreslår vi alltid de bäst lämpade hård- och mjukvarorna.

Vid konstruktion och val av systemlösning har vi fokus på:

  • Syfte och mål med varje specifik kamera, vad skall bilden tillföra/göra
  • Kan besparingar göras eller tillföra kunden något extra värde
  • Integritet för personal, kundens besökare
  • Hänsyn till kamerabevakningslagen
  • Nätverk, kommunikation och säkerhet