Passersystem

Vi erbjuder marknadens mest moderna och innovativa passagesystem som säkerställer att rätt person har tillträde, rätt tid till rätt plats/dörr. Med fördel integreras systemet med personal-, kund- eller leverantörsregister för att minska onödig och kostsam administration.

Öppna med kort/taggar eller med smartphone, välj fritt eller kombinera!

  • Traditionella system med kort/taggar, egen administration och server
  • System där användaren öppnar med sin smartphone och administrationen är via en molntjänst
  • En kombination med både kort/taggar och öppna med smartphone, egen server eller molntjänst för administration